Služby

  • Screenshot (20)predaj zbraní
  • predaj streliva 
  • predaj poľovníckeho a športového oblečenia 
  • predaj doplnkov pre poľovníkov – optika, nože, remene, obuv 
  • predaj doplnkov pre športových strelcov v brokových disciplínach 
  • predaj literatúry s poľovnícku tématikou  
  • predaj darčekových predmetov s poľovnícku tématikou 
  • zabezpečenie vykonania tlakových skúšok zbraní