Otvorenie predajne 19.04.2021

S radosťou Vám oznamujeme, že predajňa Poľovnícke potreby Sagitarius Hlavná 42/22 Trnava, je opäť od 19.04.2021 otvorená!

Zároveň Vás prosíme pri návšteve našej predajne dodržiavať nasledujúce pokyny : 

 • Do predajne budú vpúšťaní zákazníci jednotlivo,
 • Do predajne môžu vstúpiť naraz maximálne 5 zákazníci,
 • Zákazníci sú povinní pri vstupe do predajne použiť dezinfekciu na ruky,
 • Zákazníci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • Zákazníci sú povinní dodržiavať odstup 2 metre,
 • Do predajne ma povolený vstup len osoba :
 1. ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 2. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 3. ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 4. zaočkovaná:
 5. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 6. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 7. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

 

Ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na Vašu návštevu.

Tím Sagitarius